Smaller Default Larger

Тимчасова професія

 

Період тимчасової професії є етапом поступового розвитку особистості Ченця і його духовного та інтелектуального дозрівання, що формує Ченця в дусі Євангелія і вчення святого Василія згідно з вимогами наших правил; укріплює його в чеснотах покори, послуху, чистоти, убожества і братньої любові; зближує його з Богом через молитву, що провадить до святості, та готує його до завдань, які йому доручить Чин.

 

ВИМОГИ І СКЛАДЕННЯ ПЕРШИХ ОБІТІВ

 

До складення першої професії правосильно допускає Протоігумен за згодою своєї Ради на пропозицію Вчителя новиків, вислухавши думку Настоятеля Осідку з його Радою.

Для допущення до першої професії мають бути подані прохання про допущення, акт передачі управління власним майном та результати оцінювання.

Для правосильності першої професії потрібно, щоб:

1. новикові виповнилось вісімнадцять років;

2. новіціят був правосильно завершений;

3. новик був допущений до складення обітів;

4. новик зачитав формулу професії під час обряду складення тимчасової професії;

5. обіти прийняв Протоігумен або його законний делегат;

6. професія була складена та прийнята без примусу, тяжкого страху або підступу.

Новик приготовляється до першої професії реколекціями, що триватимуть три повних дні.

Перші тимчасові обіти складаються під час Божественної Літургії згідно із відповідним обрядом, до основних частин якого належать: прочитання формули професії; вручення пояса або за звичаєм – ременя, Статуту і запаленої свічки; Святе Причастя Ченця, який склав обіти.

 

Формула першої тимчасової професії:

«Я, Н.Н., складаю Господу Богу, в Пресвятій Тройці Єдиному, обіти ПОСЛУХУ, ЧИСТОТИ й УБОЖЕСТВА і обіцяю перебувати протягом одного року в цьому Чині Святого Василія Великого. Все розумію і приймаю згідно зі Статутом цього Чину, затвердженим Апостольським Престолом».

 

Після складення професії, документ, який містить проголошену формулу, дату і місце, підписують Чернець, який склав обіти, Чернець, перед яким були складені обіти, і два свідки – Ченці з довічною професією. Цей документ зберігається в архіві Провінційної Управи.

Вчитель новиків також дбає, щоби Чернець зробив власноручний запис у книгу текстів перших тимчасових обітів.

 

ЧЕНЦІ З ТИМЧАСОВОЮ ПРОФЕСІЄЮ

 

З моменту складення першої тимчасової професії Чернець втрачає всі уряди, церковні чи цивільні, які досі займав. Під час тривання тимчасової професії він не може формально займати такі уряди як у Чині, так і поза ним; як також не може здійснювати будь-яку керівну діяльність чи нагляд за майновими справами.

Протягом усього періоду тимчасової професії Чернець залишається приписаним до своєї єпархії, але є зобов’язаний правилами Чину і підпорядковується владі своїх Настоятелів. Також він зобов’язується до целібату і не може приймати жодних свячень.

Чернець з тимчасовими обітами не має ні активного, ні пасивного голосу, але користується всіма духовними ласками, привілеями, відпустами й моліннями, признаними в нашому Чині для Ченців з довічною професією.

Під час тривання тимчасової професії Ченці проходять навчальний курс або займаються діяльністю, яку визначить компетентна влада, в той час, як Ченцям зі свяченнями будуть доручені завдання апостоляту Чину; проте такі завдання не повинні перешкоджати їх чернечому формуванню.

Кілька разів у році Чернець з тимчасовою професією, особливо перед відновою обітів, зустрічається з Настоятелем, щоб обговорити стан свого духовного життя, труднощі й зріст у чеснотах.

 

ТРИВАЛІСТЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ

 

Тимчасова професія триває зазвичай п’ять років, і її потрібно відновлювати щороку.

Тривалість тимчасової професії може бути продовжена до шести років, з дотриманням звичайної процедури, передбаченої для відновлення тимчасової професії.

Чернець, який бажає відновити обіти, принаймні за два місяці до закінчення строку тимчасової професії, подає безпосередньому Настоятелеві письмове прохання про допущення до відновлення.

До відновлення тимчасової професії правосильно допускає Протоігумен за згодою своєї Ради, на прохання Ченця, беручи до уваги думку компетентного Настоятеля за порадою його Ради або думку Намісника Резиденції чи в іншому випадку – відповідального за нього священика. Їхня думка, крім пропозиції щодо віднови, містить також характеристику Ченця.

Щоб відновлення тимчасової професії було правосильним, воно має відбутись того самого дня і місяця, коли були складені попередні обіти.

До кожного відновлення тимчасової професії Чернець приготовляється одноденною духовною відновою, про що подбає Настоятель Чернечого осідку.

Відновлення тимчасової професії відбувається згідно з відповідним обрядом, який повинен включати: прочитання формули тимчасової професії та Святе Причастя Ченця, який відновив обіти, якщо відновлення відбулося під час Божественної Літургії .

 

Формула відновлення тимчасової професії:

«Я, Н. Н., Чину Святого Василія Великого, складаю Господу Богу, в Пресвятій Тройці Єдиному, обіти ПОСЛУХУ, ЧИСТОТИ й УБОЖЕСТВА в цьому Чині і в ньому обіцяю перебувати протягом одного року. Все розумію і приймаю згідно зі Статутом нашого Чину, затвердженим Апостольським Престолом».

 

Чернець із тимчасовими обітами, який з поважних причин в сумлінні відчуває себе неспроможним вірно дотримуватись обітів, може вільно покинути Чин, коли йому закінчиться термін обітів , подаючи при цьому відповідну письмову заяву.

Протоігумен з виправданої причини, дотримуючись процедури розгляду справи, може не допустити Ченця з тимчасовою професією до відновлення обітів.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Історія ЧСВВ OSBM

Історія Провінції

Історія монастирів

Помʼяник Провінції